Doradztwo BHP

Doradztwo BHP

Nasza oferta obejmuje zarówno analizę i ocenę problemu, doradztwo, jak i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do wymogów prawnych.

W ramach jednorazowego zlecenia realizujemy między innymi:

 • szkolenia,
 • udział w postepowaniu oraz dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,
 • pomoc w opracowywaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
 • identyfikację zagrożeń w środowisku pracy,
 • audyty oraz sporządzanie analiz stanu BHP,
 • sporządzenie instrukcji BHP obsługi maszyn i urządzeń, stanowiskowych,
 • przygotowanie do kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy oraz pomoc w realizacji wniosków pokontrolnych,
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP,
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP,
 • pomoc we wdrażaniu systemów (ISO, OHSAS),
 • oraz rozwiązywanie innych nietypowych problemów z zakresu BHP.