Oferta

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową, proponujemy Państwu realizację projektów w formie długotrwałej współpracy lub jednorazowych zleceń.

Bardzo wygodna i efektywna forma współpracy jaką jest powierzenie obsługi expertom BHP z firmy zewnętrznej (Outsourcing) daje pracodawcy relatywne korzyści takie jak:

  • redukcja kosztów stałych związanych z obsługą BHP,
  • profesjonalne rozwiązywanie problemów i nowoczesne podejście do tematyki bezpieczeństwa przez naszych expertów BHP, bazujące na doświadczeniach zdobytych w jednostkach o różnym profilu działalności, 
  • uniezależnienia się od ryzyka "czynnika ludzkiego" (urlopów, zwolnień pracowników itp.),

W celu jak najlepszej realizacji naszych usług współpracujemy z wieloma podmiotami uzupełniającymi i doskonalącymi naszą działalność:

  • Producentami konserwatorami sprzętu przeciwpożarowej,
  • Producentami i dystrybutorami artykułów bhp i ppoż.,
  • Jednostkami dokonującymi pomiarów środowiska pracy
  • Specjalistami prawa pracy, ergonomii
  • Lekarzami medycyny pracy, ratownikami medycznymi,
  • Pracownikami PSP, PIP,