Ergonomiczne stanowisko pracy – czyli BHP w pracy biurowej

W bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach czy kancelariach notarialnych dominuje praca biurowa.

Bez względu na cele takiej pracy, obowiązki pełnione w  trakcie jej wykonywania odbywają się głównie w pozycji siedzącej, która wbrew powszechnemu przekonaniu jest ma negatywny wpływ na zdrowie i jest uciążliwa dla organizmu człowieka. Lista dolegliwości, które powoduje zbyt długo wykonywana praca siedząca ciągle się wydłuża.

Najważniejsze czynniki wpływające na uciążliwość pracy biurowej

W trakcie wysiłku statycznego mięśnie kurczą się i pozostają w stanie długotrwałego napięcia. To z kolei powoduje mniejszy dopływ krwi do mięśni, ich gorsze odżywienie i utlenienie. Toksyczne produkty przemiany materii, które nie są usuwane z organizmu, powodują szybsze zmęczenie mięśniowe.

 

Infografika

Ergonomia w pracy biurowej

Nieprawidłowa organizacja pracy w efekcie długofalowym pociąga za sobą pewne skutki zdrowotne. Z tego powodu warto zadbać o ergonomię miejsca pracy. Ma ona na celu dostosowanie  różnych urządzeń oraz środowiska pracy do możliwości człowieka. Zasady ergonomii  powstały po to, by zapewnić pracownikowi komfort  pracy dostosowany  do jego potrzeb anatomicznych i dzięki temu zmniejszyć ryzyko zmęczenia Troska o ergonomię to inwestycja w wydajność oraz zaangażowanie pracownika. Dzięki temu  że pracownik może poczuć się bardziej komfortowo, poprawi się również  jego efektywność pracy.
Warto więc spowodować, aby miejsce pracy było nie tylko bezpieczne  ale również  wygodne.
Ergonomiczna pozycja pracy wpływa na poprawę  krążenia krwi, zarówno w rękach jak i w nogach, poprawę funkcjonowania połączeń nerwowych, redukcję bólu mięśni i stawów oraz zmniejszenie ryzyka poważnych urazów. Mówiąc o ergonomii pracy, mamy na myśli ergonomię stanowiska pracy a także  ergonomię miejsca pracy .

Ergonomia miejsca pracy

Pomieszczenia, w których wykonują swoje obowiązki pracownicy powinny być bezpieczne, a pracodawca powinien również zadbać o higieniczne warunki pracy zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  • na każdego pracownika powinno przypadać 13m³ wolnej przestrzeni oraz co najmniej 2 m² wolnej powierzchni podłogi
  •  wysokość pomieszczeń nie powinna być mniejsza niż 3 m jeśli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i nie mniejsza niż 2,2 m, jeżeli pracownicy przebywają w danym pomieszczeniu od 2 do 4 godzin.
  • najlepiej jeśli okna są wyposażone w specjalne urządzenia, które będą eliminować nadmierny wpływ promieni społecznych na stanowiska pracy, np. rolety
  • w trakcie pracy pomieszczenia powinny być oświetlone zarówno światłem dziennym jak i elektrycznym
  • temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 18 stopni, a ponadto pomieszczenie powinno być wyposażone w odpowiednią wentylację oraz może dodatkowo może być wyposażone w klimatyzację.

Bardzo ważna jest również odpowiednia organizacja stanowisk pracy dopasowana do wykonywanych czynności i ich charakteru. Zgodnie z zaleceniami w pracy rutynowej o charakterze zautomatyzowanym, która wymaga łączności między stanowiskami, sprawdzą się pomieszczenia podzielone na strefy pracy grupowej czyli tzw. ,,boksy" .

Taka aranżacja wieloprzestrzenna nie stwarza natomiast dobrych możliwości pracy koncepcyjnej. Tam, gdzie wykonywana jest praca wymagająca wysokich kwalifikacji oraz szczególnego skupienia, lepiej sprawdzają się stanowiska pracy indywidualnej, przy założeniu, że w jednym pomieszczeniu pracuje nie więcej niż 3 osoby.

Ergonomia stanowiska pracy- 5 czynników wpływających na komfort pracy przy komputerze

Podstawowe znacznie dla ergonomii pracy przy komputerze odgrywa dobór odpowiedniego sprzętu oraz jego ustawienie:

  • krzesło - z regulowaną wysokością siedziska oraz oparcia, ustawione na wysokości 40-50 cm od podłogi
  • podnóżek - przydatny, gdy wysokość krzesła sprawia, że pracownik nie może płasko ustawić stóp na podłodze; powinien być ustawiony pod kątem 15°
  • biurko - na tyle szerokie, by można było ustawić elementy wyposażenia tak, by zapobiec nienaturalnym pozycjom ciała
  • monitor - ustawiony w odległości 40-70 cm od oczu,  kąt obserwacji ekranu powinien wynieść 20-50°, ważne jest również to, by na monitor nie padało światło słoneczne
  • klawiatura - ustawiona w ten sposób, by korzystający z niej pracownik nie musiał wykonywać skrętów tułowia

Nadmierne obciążenie mięśniowo-szkieletowe towarzyszące pracy siedzącej, stres, niewłaściwe oświetlenie i hałas- wszystkie te czynniki wpływają negatywnie na zdrowie i wydajność pracownika biurowego. W trosce o jego komfort fizyczny i psychiczny warto zatem tak zorganizować przestrzeń biurową, by była dopasowana do charakteru wykonywanej pracy, a stanowisko przy komputerze w jak największym stopniu umożliwiało efektywne wykonywanie obowiązków.

 

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy: http://pip.gov.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy: http://archiwum.ciop.pl/11742.html