Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Zestaw pierwszej pomocy

źródło:pixabay

Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc to: zabezpieczenie miejsca wypadku, ocena stanu osoby poszkodowanej, wezwanie fachowej pomocy i udzielenie pomocy poszkodowanemu.

Nawet najlepsza technologia dotycząca ratowania ludzkiego życia okaże się nieskuteczna, jeżeli nie będzie stał za nią wyszkolony człowiek. Każdy pracownik w małej i dużej firmie powinien wiedzieć, że stając się świadkiem wypadku jego aktywność nie może ograniczyć się tylko do wezwania pogotowia ratunkowego. Prawo dokładnie określa, że w każdym zakładzie pracy powinna być wyznaczona osoba, która odpowiedzialna będzie za ewentualne udzielenie pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

Umiejętności związane z ratowaniem życia ludzkiego powinny być powszechnie znane i żaden człowiek ratujący życie i zdrowie innego człowieka nie powinien mieć jakichkolwiek obaw co do czynności, które należy wykonywać. Szkolenia z pierwszej pomocy na stałe wpisały się w programy nauczania na wszystkich etapach kształcenia szkolnego. Coraz większa ilość osób przechodzi kursy i szkoli się w zakresie udzielania tzw. pomocy przedmedycznej. Jeżeli nie wiesz, jak zorganizować sprawny zespół ratowniczy w Twojej firmie, to dobrze trafiłeś! Zapoznaj się z naszym artykułem!

Sztuczne oddychanie

źródło:pixabay

Statystyki wypadków w miejscu pracy

Technologia i wynalazki wkraczają w coraz więcej sfer naszego życia prywatnego i zawodowego. Mimo to człowiek w miejscu pracy nie jest bezpieczny. Tak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego publikowane na stronie internetowej tej agendy. Zarówno liczba jak i wskaźnik częstości wypadków przy pracy nie uległ w minionej dekadzie zmianom. Można porównać dane z poszczególnych lat i informacje o wypadkach zgłaszanych na formularzu Z- KW (statystyczna karta wypadku). Co ciekawe dokonując analizy stażu pracy osób, które poniosły obrażenia lub zmarły w miejscu pracy, okazuje się, że wypadki najczęściej zdarzają się osobom z niskim stażem do 3 lat pracy na zajmowanym stanowisku (45% osób ze stażem do 3 lat, w tym 29% osób ze stażem do 1 roku).

Jakie wypadki zdarzają się najczęściej?

To zależy od branży. Statystycznie największa liczba osób uznała urazów kończyn dolnych i górnych, bardzo często zdarzają się wypadki doprowadzające do powstania tzw. ran powierzchownych, zwichnięcia, skręcenia, naderwania, a także choroby układu krążenia. Nie udzielając pomocy osobie poszkodowanej musimy mieć świadomość, że nasz czyn obwarowany jest sankcją prawną. Art. 162 Kodeksu Karnego mówi wyraźnie: “Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” W każdym miejscu pracy pracownicy powinni umieć kompetentnie udzielić pierwszej pomocy oraz mieć świadomość, jak podejmować zharmonizowane działania związane z ratownictwem. Czas przybycia na miejsce zdarzenia wykwalifikowanej opieki medycznej jest różny, dlatego należy mieć świadomość, że tylko osoba przeszkolona i dobrze wyposażona będzie w stanie uratować komuś życie lub skutecznie ochronić jego zdrowie.

Odchylanie głowy

źródło:pixabay

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z polski prawem to na pracodawcy spoczywa obowiązek skutecznego zorganizowania systemu pierwszej pomocy.

Pracodawca ma obowiązek:

 • poinformować pracowników o zagrożeniach zdrowia i życia na wykonywanych stanowiskach pracy,
 • ustalić procedury awaryjne w razie ewentualnego wypadku bądź innego zdarzenia związanego z ochroną zdrowia - zapoznać personel z tymi procedurami,
 • wyznaczyć osobę w firmie, która w razie wypadku będzie udzielała pierwszej pomocy, wykona czynności dot. ochrony p. poż. oraz dokona sprawnej ewakuacji pracowników w razie takiej potrzeby,
 • wyznaczyć miejsce na terenie zakładu, gdzie znajdować się będzie dobrze wyposażona apteczka/ apteczki lub punkt apteczny,
 • szkolić swoich pracowników.

Wyposażenie apteczki

Jako pracodawca możesz wybrać szkolenie kilku lub kilkudziesięcio godzinne. Szkoleniami zajmują się wyspecjalizowane firmy lub organizacje i stowarzyszenia np. PCK. Nabycie podstawowych, niezbędnych umiejętności może także odbyć się poprzez szkolenie wstępne podczas przyjmowania pracownika do pracy, czy szkolenie BHP. Ilość osób wyznaczona przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy różni się w zależności od stopnia zagrożenia wynikającego z charakteru prowadzonej działalności lub ilości osób w załodze. Pracodawca powinien dołączyć do akt osobowych kopię pisma z podpisem pracownika zawierającego informację, że dana osoba przyjęła dobrowolnie dodatkowe obowiązki. Ponadto pracodawca powinien na terenie swojego zakładu zorganizować punkty pierwszej pomocy (jeżeli praca ma szczególny charakter) lub punkty, gdzie dostępne będą apteczki. Miejsca te powinny być odpowiednio dobrze oznakowane. Musi być do nich stale łatwy dostęp. W każdym z takich miejsc powinna być umieszczona informacja kto w zakładzie pracy jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy, bądź powinna się tam znajdować jasna i czytelna instrukcja ze wskazówkami na temat pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Skład apteczki

źródło:pixabay

Obowiązki pracownika - sytuacje zagrożenia

Kilka uwag na temat czynności, które należy podjąć w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia po sytuacji związanej z wypadkiem. Pamiętaj o tym, że zobowiązany jesteś:

 • wybrać numer 999 (Centrum Pogotowia Ratunkowego) lub 112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) i czekać na zgłoszenie się dyspozytora, 
 • przedstawić się, 
 • poinformować o rodzaju i miejscu zdarzenia,
 • podać liczbę poszkodowanych oraz ich stan. 

Będąc świadkiem wypadku i informując służby medyczne będziesz musiał odpowiedzieć na pytania stawiane przez dyspozytora. Zanim zaczniesz udzielać pomocy musisz pamiętać o tym, aby zabezpieczyć miejsce wypadku. Utrzymuj cały czas kontakt z poszkodowanym/ poszkodowanymi. Rozmawiaj, podtrzymuj na duchu. W przypadku, kiedy ustaną czynności życiowe pamiętaj, że po ok. 4 minutach obumierają pierwsze komórki mózgu. Musisz bezzwłocznie zacząć działać

 1. Zorientuj się, czy osoba nieprzytomna oddycha, spróbuj usłyszeć jej oddech, obserwuj też klatkę piersiową. Jeżeli oddycha – co 1 minutę kontroluj oddech. 
 2. Jeżeli nie wówczas musisz podjąć się czynności ratującej życie. Podczas wykonywania tzw. „Podstawowego Podtrzymywania Życia” pamiętaj o stosunku wdmuchnięć do ucisków na klatkę piersiową – 2 do 15. 
 3. Pamiętaj, że osoba poszkodowana, która leży na wznak może udusić się ciałem obcym lub własnym językiem. Odchyl głowę do tyłu. 
 4. Ułóż poszkodowanego w pozycji tzw. „bocznej ustalonej”. 
 5. W przypadku krwawień opatrunek zakładaj „na ranę”, a nie powyżej, czy poniżej niej. 
 6. Jeżeli poszkodowany doznał oparzeń, wówczas uszkodzenia należy chłodzić zimną wodą. Zaleca się długi czas chłodzenia - ok.30 min.

Najczęstszymi błędami podczas udzielania pierwszej pomocy są:

 • nieudrożnienie dróg oddechowych osobie poszkodowanej,
 • za krótki czas chłodzenia oparzeń,
 • zbyt mocne dowiązywanie opatrunków w przypadku krwotoków,
 • stosowanie niejałowych opatrunków
 • samodzielne usuwanie ciał obcych

Apteczka

 

źródło:pixabay

Należy pamiętać, że podczas jakiejkolwiek kontroli Państwowa Inspekcja Pracy dokona sprawdzenia posiadania, ważności oraz wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Za brak apteczki grozić może kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.! Życie ludzkie nie ma ceny. Dlatego warto zainwestować w swoim zakładzie pracy nie tylko w porządny sprzęt potrzebny do jego ratowania, ale także w szkolenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z artykułem 209 § 1 pkt.2 kodeksu pracy.