Usługi PPOŻ - przeciwpożarowe

Usługi PPOŻ

Od 2009 roku, Safety Expert posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności, która obejmuje wszelkie usługi ppoż. Jakie obowiązki nałożone są na pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i w jaki możemy ci pomóc? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na usługi ppoż Kielce, usługi ppoż Ostrowiec Świętokrzyski, a także w innych miejscach na terenie województwa świętokrzyskiego i w okolicach.

Usługi ppoż - podstawa prawna

 

Art. 209 KP

Pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Osoby pełniące tę funkcję powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie.

Bezpieczeństwo pożarowe to niezwykle ważny aspekt przy prowadzeniu każdego rodzaju działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność za realizację obowiązków ochrony PPOŻ, (w tym zapewnienie możliwości ewakuacji, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu), przejmuje - w całości bądź części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W ramach kompleksowej usługi ppoż możemy opracować i przekazać zarządcy informacje dotyczące m.in.:

  • Usługi ppoż w zakresie postępowania w sytuacji pożaru wraz z wytycznymi, co do bezpiecznego opuszczenia budynków,
  • numerów alarmowych niezbędnych w sytuacjach kryzysowych, zasad ewakuacji,
  • zasad używania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w postaci rysunków i harmonogramów.

Usługi ppoż - szkolenia

 

Nasza oferta na usługi ppoż obejmuje również szkolenia ppoż. dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw: szkolenia obowiązkowe, szkolenia okresowe, szkolenia przypominające i doskonalące, szkolenia i ćwiczenia praktyczne (symulacje pożaru), ćwiczenia z ewakuacji, praktyczna obsługa sprzętu. Świadczymy również usługi ppoż doradcze oraz opracowujemy wymagane dokumenty.

Usługi ppoż Kielce, Ostrowiec Świętokrzystki, Starachowice, Skarżysko-Kamienna

 

Firma Safety Expert działa głównie na terenie województwa świętokrzyskiego, a także w okolicy. Jeżeli twoja firma działa na terenie tego regionu i szuka oferty na usługi ppoż Kielce, a także usługi ppoż Ostrowiec Świętokrzyski i w okolicy, to zapraszamy do kontaktu.