Doradztwo

Wychodząc naprzeciw wymogom prawnym proponujemy:

 • stałą współpracę - Pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • zlecenia jednorazowe obejmujące rozwiązywanie bieżących problemów klienta, m.in.

  • Przygotowanie Procedury Alarmowej,
  • Wyznaczanie i oznakowywanie dróg ewakuacyjnych,
  • Dobór i rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego,
  • Kontrole, audyty i analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  • Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP,

Ponadto podejmujemy się rozwiązywania niestandardowych, trudnych kwestii z zakresu ochrony przeciwpożarowej.