Opracowania

Dokumentację sporządzamy w oparciu o najnowsze normy i przepisy prawne z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań praktycznych. Przepisy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wymagają opracowania niezbędnych dokumentów, takich jak:

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać opracowana obowiązkowo dla budynków o kubaturze powyżej 1000m3 (ok. 300 m2). Najczęściej wymóg ten obejmuje budynki użyteczności publicznej: duże lokale handlowo-usługowe, powierzchnie biurowe, placówki służby zdrowia i edukacji, a także wszelkie magazyny, hale produkcyjne oraz hotele. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach łatwo dostępnych dla służb ratowniczych. Dokument składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. Instrukcja jest sporządzana oraz aktualizowana zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563). Aktualizacja powinna być wykonywana przynajmniej raz na dwa lata.
 • Plany ewakuacyjne
  Plany ewakuacyjne są zawarte w graficznej części instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Bardzo często widzimy je również na ścianach korytarzy budynków użyteczności publicznej. Zgodnie z prawodawstwem, plany ewakuacyjne muszą zostać wywieszone w placówkach oświatowych i w muzeach. Dokument zawiera takie informacje jak: drogi ewakuacyjne i ich zalecany kierunek, wyjścia ewakuacyjne, miejsce kluczy do drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacja pomieszczeń, miejsce zbiórki do ewakuacji.
 • Procedury PPOŻ
  Procedury PPOŻ znajdują się najczęściej w opisowej części Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Obejmują one obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, procedury ewakuacyjne oraz inne wytyczne. Przy tworzeniu procedur należy zwrócić uwagę, aby były one wykonalne nawet w najbardziej stresowych sytuacjach. Pamiętajmy, że zabezpieczenia przeciwpożarowe na nic się nie zdadzą, jeśli użytkownicy nie będą umieli we właściwy sposób zachować się w czasie ewentualnego zagrożenia.
 • Procedury Alarmowe
  Obejmują szereg zasad podejmowania czynności od momentu pojawienia się pierwszych oznak pożaru oraz po ogłoszeniu ewakuacji. Procedury alarmowe składają się również z trybów podejmowania decyzji o ewakuacji, zadań koordynujących i nadzorujących ewakuację oraz sygnałów alarmowych.
 • Instrukcje
  Ogólna instrukcja przeciwpożarowa bardzo często wywieszana jest w widocznych miejscach przy planach ewakuacyjnych czy gaśnicach. Musi zawierać wszystkie niezbędne informacje z kompleksowej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a jednocześnie tekst powinien zmieścić się na jednej stronie. Ogólna instrukcja przeciwpożarowa powinna być napisana językiem prostym, a układ graficzny musi zapewniać czytelność.