Szkolenia PPOŻ

W myśl przepisów prawnych, obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapoznanie podwładnych z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenie zasad postępowania na wypadek pożaru czy innego zagrożenia. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia ppoż. Pozwalają one na zapoznanie się ze specyfiką zagrożeń, stosowanych systemów zabezpieczenia ppoż., a także procedurami ewakuacyjnymi. Szkolenia ppoż. umożliwiają nabycie zarówno umiejętności teoretycznych, jak i praktycznych.

 

 

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe szkolenia ppoż. dla małych, średnich i dużych firm. Zakres oferowanych szkoleń ppoż. prezentujemy poniżej.

Szkolenia obowiązkowe:

  • szkolenia ppoż. dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
  • szkolenia okresowe, mające na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz nabycie umiejętności, przydatnych w razie wystąpienia pożaru.

Szkolenia przypominające i doskonalące:

  • praktyczna obsługa sprzętu ppoż., w zależności od występującego typu zagrożenia.
  • szkolenia i ćwiczenia praktyczne (symulacje pożaru), umożliwiające szybsze przyswojenie zagadnień i wyrobienie cennych odruchów w sytuacji awaryjnej.
  • praktyczne ćwiczenia z ewakuacji na wypadek pożaru, co umożliwi, w razie realnego zagrożenia na usprawnienie działań ratowniczych.

Nasze szkolenia ppoż. są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, między innymi pracowników służb Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Gwarantujemy szkolenia ppoż. na najwyższym poziomie merytorycznym.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.