Szkolenia specjalistyczne

Wiele lat praktyki w zakresie przepisów BHP, pozwoliło nam na stworzenie kompleksowej oferty uwzględniającej szkolenia specjalistyczne takie jak:

 

 

 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

  Przeznaczone jest dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązkiem pracodawców wynikającym z art. 209¹ §1 pkt.2 kodeksu pracy. Ponadto, zgodnie z §44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, na każdej zmianie powinni być wyznaczeni do obsługi punktów medycznych przeszkoleni pracownicy w udzielaniu pierwszej pomocy.
  Tematyka szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje m.in.:
  - Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  - Zasada bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego oraz miejsce zdarzenia
  - Procedury wzywania pomocy medycznej
  - Pozycja boczna, ustalona
  - Resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz defibrylacja
  - Typowe urazy w środowisku pracy: krwotoki, złamania, oparzenia
  - Stany zagrożenia życia

 • Praca na wysokości

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy wykonujący prace na wysokości powyżej 1 m muszą przechodzić obowiązkowe szkolenia przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Dodatkowo, pracownicy muszą aktualizować swoją wiedzę podczas szkoleń przynajmniej raz w roku.
  Szkolenie praca na wysokości obejmuje tematy jak m.in.:
  - Przepisy ogólne
  - Metody oraz sprzęt do wykonywania pracy na wysokości
  - Obiektywna ocena ryzyka
  - Organizacja i zarządzanie bezpieczną pracą na wysokości
  - Wspinaczka z linkami bezpieczeństwa i po drabinkach
  - Procedury ratownicze

 • Zagrożenia w magazynach

  Szkolenie “Zagrożenia w magazynach” przeznaczone jest dla kadry zarządzającej procesami magazynowymi, operatorów wózków widłowych, pracowników magazynów i urządzeń pakujących.
  Obejmuje treści takie jak:
  - Obiektywna ocena ryzyka i zapobieganie zagrożeniom,
  - Dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika
  - Innowacje techniczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa
  - Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  - Procedury BHP