Porady

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
Każdy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonym przez siebie zakładzie. Jego podstawowym obowiązkiem jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Jeżeli jesteś pracodawcą – przypomnij sobie jaka odpowiedzialność spoczywa na Tobie, a jeżeli jesteś pracownikiem – sprawdź, czy Twój pracodawca zapewnia Ci dostateczne bezpieczeństwo i ochronę. Zachęcamy do lektury![czytaj dalej]

Relacja z eventu: Majowo-rowerowo! Od roweru się zaczyna
W ubiegłą sobotę Komenda Miejska Policji w Kielcach zorganizowała event „Majowo-rowerowo! Od roweru się zaczyna” w którym partnerem była również firma Safety Expert.[czytaj dalej]

Czym różnią się uprawnienia inspektora ppoż., od uprawnień specjalisty ppoż.?
Jakie uprawnienia ma inspektor ppoż., a jakie specjalista ppoż.? Co zmieniło się w prawodawstwie polskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej, że wiele osób ma wątpliwości dotyczące wykonywania tych dwóch zawodów? Jeżeli masz jakiekolwiek znaki zapytania w tym zakresie, to koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem![czytaj dalej]

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy
Pierwsza pomoc to: zabezpieczenie miejsca wypadku, ocena stanu osoby poszkodowanej, wezwanie fachowej pomocy i udzielenie pomocy poszkodowanemu. Nawet najlepsza technologia dotycząca ratowania ludzkiego życia okaże się nieskuteczna, jeżeli nie będzie stał za nią wyszkolony człowiek. Każdy pracownik w małej i dużej firmie powinien wiedzieć, że stając się świadkiem wypadku jego aktywność nie może ograniczyć się tylko do wezwania pogotowia ratunkowego. Prawo dokładnie określa, że w każdym zakładzie pracy powinna być wyznaczona osoba, która odpowiedzialna będzie za ewentualne udzielenie pierwszej pomocy na miejscu wypadku.[czytaj dalej]

Czy Twój zawód jest bezpieczny? 
Uczymy się, mamy swoje pasje, osiągnięcia, doświadczenia. Stajemy przed wyborem - kim być? Jaki wykonywać zawód? Często nasze wybory podyktowane są wskazówkami rodziców, czasami ich niespełnionymi marzeniami, niekiedy też analizujemy potrzeby rynku pracy, albo na naszej drodze życia staje ktoś, kto podpowie nam jaki zawód moglibyśmy wykonywać. Jakie zawody są bezpieczne, a które zostały zakwalifikowane do najbardziej niebezpiecznych w Polsce i na świecie? Rzuć okiem na listę zawodów, aby dowiedzieć się, czy Twój charakter jest na tyle silny, by sprostać wymaganiom postawionym pracownikom najniebezpieczniejszych zawodów.[czytaj dalej]

Jak zorganizować bezpieczny magazyn?
Magazynier jest pracownikiem, który wykonuje wszelkie czynności związane z działalnością obiektu magazynowego, handlowego czy przemysłowego. Jego obowiązkiem jest wykonywanie czynności związanych z działalnością i charakterem miejsca pracy, takich, jak: przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie materiałów i surowców. Wydawać by się mogło, że praca magazyniera jest spokojna i bezpieczna. Z wykonywaniem tego zawodu wiąże się jednak kilka ważnych aspektów w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się, jak z perspektywy pracodawcy zorganizować pracę w prowadzonym przez siebie magazynie.[czytaj dalej]

Szkodliwe czynniki w miejscu pracy – tryb i częstotliwość przeprowadzania badań
Zlecanie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych, które występują w środowisku pracy leży w gestii pracodawcy. Przełożony jest zobowiązany przeprowadzać je na własny koszt, a wyniki przechowywać i udostępniać pracownikom. W specjalnym rozporządzeniu określone zostały szczegółowe zasady przeprowadzania takich badań. Jak często należy je wykonywać i kto jest do tego uprawniony? Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.[czytaj dalej]

Tablice budowlane – ważny element systemu bezpieczeństwa na budowie
Zabezpieczenie każdego placu budowy ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla efektów pracy, ale także dla bezpieczeństwa zatrudnionych oraz osób postronnych. Z tego względu każdy inwestor powinien zadbać o to, by stworzyć pracownikom odpowiednie warunki dla ochrony życia i zdrowia w czasie wykonywanych obowiązków. Jednym z wymienianych w pierwszej kolejności takich zabezpieczeń są tablice budowlane. Obowiązek ich umieszczenia, wygląd oraz informacje, które powinny zawierać określają przepisy budowlane. Co warto wiedzieć na temat tablic budowlanych? Jak wyglądają? O czym informują?[czytaj dalej]

Ochrona przeciwporażeniowa w miejscu pracy
Prąd elektryczny jest jednym z głównych czynników zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Skutki porażenia dla człowieka są zazwyczaj ciężkie, często nawet śmiertelne. Z tego powodu zastosowanie skutecznych środków ochrony w każdym zakładzie pracy powinno być priorytetem. Jakie są najczęstsze przyczyny awarii sprzętów i maszyn elektrycznych oraz jak się chronić przed ich skutkami – o tym już za chwilę.[czytaj dalej]

Znaki ochrony i higieny pracy – rodzaje, kryteria, podstawa prawna
Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy informują o zagrożeniach, z którymi mamy do czynienia podczas wykonywania obowiązków w zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany do rozmieszczenia ich wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony zbiorowej oraz innymi, które są stosowane w organizacji pracy. Jak wyglądają znaki ochrony i higieny pracy, jakie wyróżniamy typy i o czym one informują – o tym poniżej.[czytaj dalej]

Znaki ochrony przeciwpożarowej w pigułce
Korzystanie z oznaczeń przeciwpożarowych jest wymagane w praktycznie każdym zakładzie pracy oraz w obiektach użyteczności publicznej. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej powinny się one znaleźć na terenie dróg ewakuacyjnych, w pobliżu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, oraz we wszystkich tych miejscach, gdzie występuje realne ryzyko powstania pożaru, a zagrożenia tego nie da się zlikwidować. Jak wyglądają znaki ochrony ppoż., kto odpowiada za ich rozmieszczenie i co mówią na ten temat przepisy – o tym już za chwilę.[czytaj dalej]

Znaki ewakuacyjne w miejscu pracy – sprawdź co powinieneś o nich wiedzieć
W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracowników szybka reakcja decyduje o powodzeniu przeprowadzanej ewakuacji. Aby opuszczenie budynku przebiegało sprawniej każdy powinien wiedzieć gdzie znajduje się droga i wyjście ewakuacyjne. Te natomiast w zakładzie pracy, w firmie oraz w przestrzeni użytku publicznego mają być oznaczone za pomocą specjalnych znaków ewakuacyjnych. Jak powinny wyglądać takie znaki i gdzie się znajdować – tego dowiecie się już za chwilę.[czytaj dalej]

Nie przeprowadzasz szkoleń BHP w zakładzie pracy? Sprawdź jakie kary za to grożą
Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy i stanowiska szkolenie BHP. Zgodnie z zapisami w prawie, takie szkolenie powinno odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Podobnie jak badania lekarskie, szkolenie BHP powinno być przeprowadzone zarówno przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków przez pracownika, jak również kontrolnie, w odstępach czasu ustalonych odgórnie, zgodnie z harmonogramem warunkowanym przepisami prawnymi.[czytaj dalej]

Służba BHP: kiedy pracodawca jest zobowiązany do jej powołania
Do głównych obowiązków przełożonego należy dbałość o bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Jednym z najważniejszych organów, które wspierają pracodawcę w wypełnianiu tych powinności jest służba BHP. Kto ją powołuje? Jakie są jej główne obowiązki i kto może pełnić jej rolę - o tym poniżej.[czytaj dalej]

Badania lekarskie dla pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne
Zdrowie ma fundamentalne znaczenie dla sprawności pracownika i co się z tym ściśle wiąże także jego wydajności w trakcie realizacji powierzonych zdań. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracodawca ma obowiązek zlecania badań lekarskich przed zatrudnieniem pracownika, a następnie okresowo w trakcie trwania stosunku pracy oraz dodatkowo po powrocie zatrudnionego do pracy po długotrwałej chorobie. Co na temat badań lekarskich mówią przepisy? Czy wszyscy pracownicy muszą je przejść?[czytaj dalej]

Jak zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym na wysokości?
Praca na wysokości należy do zajęć szczególnie niebezpiecznych, ponieważ upadek może się zakończyć poważnym urazem lub nawet śmiercią pracownika. Z tego powodu pracodawca, zatrudniający osoby do pracy na wysokości musi zlecić im obowiązkowe badania okresowe, zapewnić odpowiednie środki ochrony przed upadkiem oraz przeprowadzić szkolenie BHP.[czytaj dalej]

Środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy
Pracodawca zatrudniając osobę na danym stanowisku pracy ma obowiązek zapewnić mu bezpieczeństwo. W tym celu jest zobowiązany do tego, by bezpłatnie dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, czyli odzież oraz dodatki i akcesoria, które zabezpieczą go przed jednym lub większą ilością czynników szkodliwych i niebezpiecznych. O tym co kryje się pod pojęciem środków ochrony indywidualnej, od czego zależy ich dobór i jakie obowiązki ma w związku z tym pracodawca piszemy w naszym artykule.[czytaj dalej]

Sposoby ochrony przed substancjami niebezpiecznymi w Zakładzie Pracy
Laboratoria, hale produkcyjne, oczyszczalnie ścieków - to tylko niektóre miejsca, w których pracownicy są narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia. W myśl przepisów prawnych pracodawcy są zobowiązani do tego, by podjąć szereg działań w celu skutecznej ochrony pracowników przed działaniem substancji chemicznych oraz preparatów.[czytaj dalej]

Praca w czasie upałów – obowiązki pracodawcy
Bez względu na to czy miejscem pracy jest biuro, fabryka czy plac budowy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim podwładnym odpowiednie warunki pracy. Wysoka temperatura powietrza, w myśl przepisów zawartych w Kodeksie pracy i rozporządzeń ministerialnych nakłada na pracodawcę dodatkowe wymagania, którym przełożony musi sprostać.[czytaj dalej]

Ergonomiczne stanowisko pracy – czyli BHP w pracy biurowej
W bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach czy kancelariach notarialnych dominuje praca biurowa. Bez względu na cele takiej pracy, obowiązki pełnione w trakcie jej wykonywania odbywają się głównie w pozycji siedzącej, która wbrew powszechnemu przekonaniu jest ma negatywny wpływ na zdrowie i jest uciążliwa dla organizmu człowieka.[czytaj dalej]

Pożar w miejscu publicznym – kto jest odpowiedzialny za akcję ratunkową?
Pożar pomimo tego, że wydaje się rzeczą odległą i rzadką, zdarza się nad wyraz często. Jak mówią statystyki Komendy Głównej Straży Pożarnej w Polsce w zeszłym roku wybuchło aż 2228 pożarów w obiektach użyteczności publicznej.[czytaj dalej]

Prawa i obowiązki pracownika z zakresu BHP
Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli BHP określa zbiór norm dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zgodnie z zasadami zakresu ergonomii, medycyny pracy czy technicznego bezpieczeństwa etc.[czytaj dalej]