Pożar w miejscu publicznym – kto jest odpowiedzialny za akcję ratunkową?

Pożar pomimo tego, że wydaje się rzeczą odległą i rzadką, zdarza się nad wyraz często. Jak mówią statystyki Komendy Głównej Straży Pożarnej w Polsce w zeszłym roku wybuchło aż 2228 pożarów w obiektach użyteczności publicznej.

Co zatem robić, gdy zapali się, np. instalacja i gdy musimy osobiście przeprowadzić akcję ratowniczą lub jak najszybciej ewakuować się w bezpieczne miejsce?

Akcja ratownicza

Przede wszystkim w momencie wybuchu pożaru należy pomóc osobom znajdującym się najbliżej miejsca  zagrożenia . Ewakuuje się osoby znajdujące się zarówno w miejscu pożaru jak i na drodze rozprzestrzeniania się ognia. Jak najszybsze zawiadomienie straży pożarnej o zagrożeniu oraz wyznaczenie osoby do akcji ratowniczej powinny iść w parze. Osoba odpowiedzialna powinna powiadomić wszystkie osoby o zagrożeniu i zacząć ewakuację, dowodząc nią do czasu przyjazdu odpowiednich służb. Co ważne, po ich przybyciu powinna jak najszybciej zdać relację, aby ułatwić dalsze działania strażakom.

Oczywiście jeśli jest to niewielki pożar, można rozpocząć gaszenie przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, ale tylko wówczas, gdy nie zagraża to naszemu życiu lub zdrowiu. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia należy jak najszybciej przystąpić do ewakuacji. Osoby ewakuowane powinny podporządkować się akcji przeprowadzanej przez wyznaczoną osobę, gdyż ona ponosi odpowiedzialność za jej powodzenie. Taką osobą powinien być właściciel lokalu lub osoba wyznaczona, znająca wszystkie drogi ewakuacyjne.  Osoby, które nie biorą udziału w akcji ratowniczej, powinny na własną rękę ewakuować się z budynku kierując się najkrótszą drogą ewakuacyjną w strefę nieobjętą pożarem.

W ramach przypomnienia – nie wolno korzystać z wind, droga ewakuacji zawsze prowadzi klatką schodową.

W czasie pożaru należy jak najszybciej wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń i stref objętych zagrożeniem, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, zwłaszcza jeśli jego przyczyną była wadliwa instalacja. Ważne jest usunięcie o ile to możliwe materiałów łatwopalnych oraz cennych urządzeń. Jeśli zagrożenie jest zbyt duże, nie warto ryzykować swoim życiem.

W momencie silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych jedynym wyjściem jest poruszanie się na jak  najniższym poziomie , gdyż dym unosi się do góry i w dolnych partiach pomieszczeń znajduje się najwięcej tlenu. Dobrze jest zasłonić usta kawałkiem materiału, najlepiej zmoczonego wodą, który ułatwi oddychanie.

Gdy uda nam się bezpiecznie opuścić płonący budynek, pod żadnym pozorem nie wolno wracać do środka bez uzyskania zgody od osoby kierującej ewakuacją.

Przepisy na straży bezpieczeństwa

Budynki użyteczności publicznej podlegają rozporządzeniu MSWiA z dnia 16.06.2003 roku dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków, która zobowiązuje właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Powinna ona zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia obiektu i sposobu jego użytkowania; sposób postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń; sposób praktycznego sprawdzania organizacji i warunków dotyczących ewakuacji ludzi oraz sposobów zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz przepisami. Takiej  Instrukcji nie powinniśmy opracowywać samodzielnie, ale powinna to zrobić  osoba z odpowiednimi uprawnieniami oraz najlepiej z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w tym zakresie.

Pożarowe SOS

Pożary w budynkach użyteczności publicznej zdarzają się nad wyraz często i niekoniecznie jest to wina osób postronnych - często jest to czysty przypadek, wadliwa instalacja lub uderzenie pioruna, któremu nie mogliśmy zapobiec.

Najważniejsze jest zawsze ratowanie wszystkich ludzi przebywających w strefie zagrożenia i powiadomienie odpowiednich służb. W budynkach publicznych do ewakuacji powinniśmy wykorzystać plany i instrukcje przygotowane przez specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pamiętajmy o tym, że każdy  pożar stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 19.05.2015]