Szkolenia, kursy, obsługa BHP i PPOŻ - Ostrowiec Świętokrzyski, Kielce, Małogoszcz

Szkolenia

SZKOLENIA BHP 

Firma Safety Expert oferuje pełną obsługę BHP na najwyższym poziomie. Jednym z głównych obszarów jej działalności są szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Szkolenia BHP w myśl przepisów prawnych 

 

Art. 2373 KP  
§2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

§21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 

Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, by przeprowadzić wśród pracowników szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne BHP jest obowiązkowe przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy na danym stanowisku i dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy. Instruktaż ogólny pozwala na zapoznanie pracownika z przepisami z zakresu BHP o charakterze ogólnym, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy obejmuje zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanych z wykonywaną pracą.

Szkolenia okresowe BHP z kolei mają na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństw i higieny pracy. Podczas szkolenia pracownik może również poznać nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne w tym zakresie. Przepisy dokładnie określają jak często mają być przeprowadzane szkolenia BHP, w zależności od stanowiska zajmowanego w firmie.

W ofercie firmy Safety Expert znajduje się pełna obsługa BHP zawierająca zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe na najwyższym poziomie.

Kursy BHP Kielce i okolice

Siedziba firmy Safety Expert znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego, dlatego też swoją ofertę w sposób szczególny kieruje do firm działających się na tym obszarze. Szkolenia BHP Kielce oraz szkolenia BHP Ostrowiec Świętokrzyski prowadzone są przez doświadczonych trenerów, którzy efektywnie wykorzystują nowoczesne metody szkoleniowe, by jak najlepiej dopasować program kursu do potrzeb klientów. Kursy BHP Kielce pozwalają nabyć umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, zachowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobom, które uległy wypadkowi.

Jak wyglądają szkolenia

Podczas szkolenia pracownik poznaje przepisy oraz zasady BHP w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania pracy w zakładzie pracy oraz na danym stanowisku pracy. Szkolenia BHP Kielce, podobnie jak szkolenia BHP Ostrów Świętokrzyski mają charakter dyskusji wzbogaconej prezentacjami multimedialnymi, filmami, zdjęciami oraz pokazami. Dzięki takiej formie osoby szkolone aktywnie uczestniczą w zajęciach i nabywają niezbędną wiedzę oraz umiejętność dostrzegania zagrożeń podczas pracy na swoich stanowiskach.

Zalety przeprowadzanych szkoleń BHP

Atutem szkoleń takich jak kursy BHP Kielce, organizowanych przez firmę SAFETY EXPERT jest indywidualne podejście do każdego klienta, uwzględniające specyfikę przedsiębiorstwa oraz problemów, z jakimi stykają się uczestnicy szkolenia na co dzień. Tylko wnikliwe poznanie potrzeb klienta pozwala podjąć działania, które ograniczą lub całkowicie wyeliminują wypadki w firmie.

Wszystkich, których interesują szkolenia BHP Kielce lub szkolenia BHP Ostrowiec Świętokrzyski zapraszamy do skorzystania z oferty firmy Safety Expert.