Szkolenia okresowe BHP

Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy, przełożony jest zobowiązany do kierowania pracowników na szkolenia okresowe BHP. Mają one na celu aktualizację oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe BHP są przeprowadzane z różną częstotliwością, w zależności od zajmowanych przez pracowników stanowisk oraz specyfiki miejsca pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami) realizujemy szkolenia okresowe dla określonych grup pracowniczych:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • pracowników administracyjno-biurowych;
 • pracowników inżynieryjno-technicznych;
 • pracowników służb BHP;
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Realizując szkolenia okresowe BHP uwzględniamy specyfikę pracy wykonywanej przez uczestników szkolenia i opracowujemy indywidualny program dla danej grupy szkoleniowej. Uczestnikami naszych kursów są:

 • pracownicy służby zdrowia,
 • kadra nauczycielska
 • kierowcy,
 • pracownicy magazynów,
 • pracownicy budowlani
 • spawacze,
 • elektrycy, itp.

Ponadto posiadamy uprawnienia do przeprowadzania szkoleń pracowników zatrudnionych w odkrywkowych zakładach górniczych.

Szkolenia okresowe BHP są realizowane w formie instruktażu, seminarium lub samokształcenia kierowanego w siedzibie Klienta lub w naszej sali konferencyjnej. Podczas szkoleń BHP poruszamy temat zagrożeń związanych z wypełnianiem konkretnych obowiązków, informujemy na temat najnowszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieną pracy.

Każde szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem, a potwierdzeniem jego pozytywnego wyniku jest specjalne zaświadczenie. Po zakończeniu spotkania uczestnik otrzymuje także materiały zawierające tematykę szkolenia.