Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) jest niezbędne dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów, stażystów odbywających u pracodawcy praktykę oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu.

Szkolenie wstępne BHP pozwala uzyskać, zaktualizować lub uzupełnić wiedzę na temat podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w Kodeksie pracy, regulaminie pracy oraz obowiązujących w danym zakładzie pracy. Szkolenie wstępne BHP umożliwia również zdobycie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Podczas szkolenia wstępnego BHP uczestnicy zapoznają się z czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z pełnionymi obowiązkami, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na określonych stanowiskach.

Szkolenia wstępne przeprowadzamy w formie instruktażu w siedzibie zleceniodawcy lub w naszej sali konferencyjnej. Prowadzącymi szkolenia wstępne BHP są osoby posiadające rozległą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu informacje na temat obowiązujących zasad BHP oraz wszelkich, innych związanych z nimi zagadnień przekazywane są w sposób rzetelny i profesjonalny.

Szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnionych osób jest obowiązkowe przed dopuszczeniem pracownika do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku pracy, a do jego zlecenia zobowiązany jest pracodawca.