Obsługa BHP

Obsługa BHP

Art. 23711 KP
§1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

§2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy

 

Powierzenie zadań obsługi BHP „specjalistom spoza zakładu” to wygodne i nowatorskie rozwiązanie zapewniające  pracodawcy zupełnie nowe spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa bazujące na doświadczeniach zdobywanych w jednostkach o różnym profilu działalności. Pozwala to na uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwo zamyka się tylko w obszarze „własnych problemów i doświadczeń”. Taka forma współpracy zwiększa poziom świadomości bezpieczeństwa w firmie oraz czujności na ewentualne nieprawidłowości.

Główne korzyści z powierzenia obowiązków obsługi BHP firmie zewnętrznej: 

  • koncentracja na zasadniczym profilu własnej działalności,
  • redukcja kosztów pracowniczych związanych z funkcjonowaniem obsługi BHP,
  • profesjonalne rozwiązywanie problemów i nowoczesne podejście do tematyki bezpieczeństwa,
  • uniezależnienia się od ryzyka "czynnika ludzkiego" (urlopów, zwolnień pracowników itp.),
  • redukcja kosztów związanych z infrastrukturą działu BHP